Miljö.

2021-08-02 19:45
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Träd lika viktiga som blommor för bin

En ny studie från Lunds ­universitet visar att träd ­spelar en viktig roll för bin, både för deras möjlighet att hitta mat men också boplats.

– Det bästa folk kan göra för att hjälpa bina är att bidra till att det finns många olika sorters blommor, buskar och träd tillgängliga, säger ­Johanna Yourstone, doktor­and vid biologiska institutionen i Lund.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

De flesta vet att bin behöver blommor som är rika på pollen och nektar för att trivas. Men antalet blommor i jordbrukslandskapen har minskat drastiskt de senaste hundra åren. Det medför svårigheter för bin och andra pollinerande insekter, som behöver sockerrik nektar och proteinrikt pollen för att klara sig.

Bin bor i träd

Nu visar en ny studie av forsk­are vid Lunds universitet att träd kan vara minst lika vikt­iga för överlevnaden, åtminstone för det röda murarbiet, men ­troligtvis även för andra vildbin.

Forskarna har undersökt vilka växter och livsmiljöer som gynnar det röda murarbiet – ett vanligt solitärbi i södra Sverige som är aktivt tidigt på året. Ett av studiens resultat som sticker ut är att en generell tillgång på träd i landskapet ökar binas fortplantning.

– Vi såg att en ökad mängd träd gynnade bina. Det kan dels förklaras av att de främst samlade pollen från ek, särskilt tidigt på säsongen, men också för att miljöer med träd skulle kunna bidra med boplatser till bin, säger Johanna Yourstone, doktorand vid biologiska ­institutionen och en av huvudförfattarna till studien.

Hellre ek än lönn

Studien visar också att bina föredrog ekpollen framför lönn, som är den näst största pollen­källan tidigt på våren.

– Vi vet inte riktigt varför de gillar ekpollen så mycket. Enligt tidigare forskning verkar det inte nyttigare än mycket annat pollen, och en laboratorie­studie visar att larverna tillväxer lika bra på lönnpollen som på ekpollen, säger Johanna Yourstone.

– Om någon har en bra teori om varför, så får de jättegärna höra av sig, vi är nyfikna!

Viktigt med mångfald

I studien fokuserar forskarna på det röda murarbiet, men de citerar en tidig källa där det framgår att många olika solitärbiarter samlar pollen från framförallt ek.

– Det går att föreställa sig att fler arter av bin gynnas av träd generellt, och inte bara av till exempel sälg som är en välkänd blomresurs tidigt på våren, säger hon.

Studien bekräftar enligt Johanna Yourstone hur viktigt det är att det finns olika typer av resurser tillgängliga för bin, spridda över året.

– I den här studien ser vi hur viktiga olika resurser är för ett enda bi, i Sverige har vi ju flera hundra arter bin. Det bästa folk kan göra för att hjälpa bina är att bidra till att det finns många olika sorters blommor, buskar och träd tillgängliga, både i rum och över tid.

Inte så komplicerat

Det behöver inte vara så ­komplicerat, betonar hon: låt de gamla träden stå kvar, hoppa över gräsklippningen ett tag eller klipp bara delar av ­träd­gården och låt mask­rosorna och klövern blomma.

– I jordbrukslandskapet tänker jag lite likadant, först och främst låt träden som finns där stå kvar, och låt vägkanter blomma innan de slåttras. Och varför inte plantera lite nya ekar eller andra inhemska träd?

Vildbin i Sverige

Studien “Effects of crop and non-crop resources and competition: High importance of trees and oilseed rape for solitary bee reproduction” är skriven av Johanna Your­stone, Melanie Karlsson, Björn K. Klatt, Ola Olsson och Henrik G. Smith och har ­publicerats
i tidskriften Biological ­Conservation.

Det röda murarbiet ett solitärt vildbi. Det producerar ingen honung och lever inte i kolonier.

I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin, av vilka ett 40-tal arter är humlor. De behöver sockerrik nektar och pollen som ger proteiner från blommande växter.