Ledare. Johan Ehrenberg.

2020-04-17 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Beväpna oss med vingar – manifest för att vi ska få ett bättre liv efter corona

Pandemin visar också ett annat samhälle, det som finns under maktens yta.

Vi måste ta oss ur detta trånga fängelse som förstör ekonomi och miljö för de allra flesta. Någon procent klarar sig däruppe. Alla andra drabbas. Vi måste lyfta oss ur den tankebur som gör att en pandemi tillåts skapa massarbetslöshet samtidigt som bankerna återigen ska räddas.

Vi behöver vingar nu.

Det här är Dagens ETC-läsarnas förslag, sammanställt och utvalt av mig, med Joakim Thåströms låt ”Beväpna dig med vingar” ständigt uppmanande i högtalarna.

Vårda!

Nej, vi ska inte ”återstarta allt till det normala”, vi ska utmana det rådande för ”det normala” är en kris vi inte vill återgå till.

• All vård och omsorg under offentlig ägo. Bort med ägarstyrd vinstdrift. Uppmuntra medarbetarstyrd omsorg utan eget ägande.

• Skyddsutrustning till all vårdpersonal även utanför sjukhus.

• Stoppa timanställningar inom omsorg och anställ offentligt. Återinför maxgräns på fyra hembesök per vårdare och dag.

• Avskaffa rut-avdrag och ge alla behövande rätt till gratis hemtjänst med fast personal.

• Höj alla vårdlöner med en femtedel, gör heltid till norm och avveckla systemet med hyrd personal.

Anställ!

Rädda de anställda, inte företagsägarna.

• Ge stödet direkt till medborgarna. Med garanterad normallön i några månader uppstår ingen massarbetslöshet och anställda och företag kan tvärtom utvecklas och förändras i väntan på pandemins slut. Utbilda och omorganisera jobben nu.

• Kontanta direktstöd till ensamföretagare i väntan på medborgarlön.

• Inför tvångssparande för bolag. Eftersom de inte klarar att spara till ”a rainy day” bör en del av omsättningen först gå till krisfond att användas till löner vid nästa problem.

• Förbjud tillfälligt konkurser och ge banker uppdraget att ge överbryggningslån utan räntekostnad. Bankerna har 93 miljarder kronor i vinst bara senaste året.

• Starta statlig produktion av skyddsutrustning, vaccin och medicin. Offentliga krislager, inte privatiserade beställningslager á la just-in-time.

• Statliga stöd till stora företag bara med delägande som garanti.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Återta pengarna!

Det finns inte brist på pengar. Det finns däremot stora problem med vem som kontrollerar och äger dem.

• Riksbanken ska låna direkt till stat utan omvägen via privata banker. Räntefritt.

• Riksbanken ska ge alla medborgare eget konto i banken att spara i och låna ifrån.

• Avskriv skulderna. Riksbanken löser medborgarnas lån genom avskrivning för att starta om samhället. Det var så Tyskland kom igång efter Andra världskriget.

• Helikopterpengar! En krissumma till varje medborgare istället för 500 miljarder till de privata bankerna. Pengarna ska gå till hyra, få bort sms-lån, klara krispaniken.

• Reglera finansmarknaderna. Det är orimligt att privata banker kan styra över nationer och pensioner för miljoner människor. Varje finanskris är skapad av ägarnas kortsiktiga vinstjakt. Varje skattesmitning är planerad av privata kapitalägare.

• Låt börserna falla. Pensionspengar sparas i staten, privat sparande kan ske i Riksbanken.

• Sluta räkna BNP. Räkna människors liv, välmående och frihet istället.

Använd pengarna!

• 1 000 miljarder till direkta klimatinvesteringar i ren energi, ren trafik och ren matproduktion.

• Elektrifiera trafiken, bevara skogen.

• Avveckla flyget och utveckla snabbtågen från Luleå till Trelleborg.

• Gemensamt ägda digitala nät. Låt public service driva ett ”Facebook”.

• Statliga konsumtionslån utan ränta för elbilar och elcyklar.

• Gratis kollektiva resor för att minska utsläpp.

• Storskalig skatteväxling till ekoprodukternas fördel. Momsfri ekomat.

• Tioåriga garanterade lån till solceller på alla tak.

• Höj koldioxidskatten och ge pengarna till lokal koldioxidlagring.

• Statliga garantilån till nya klimatsmarta egnahem. Vi behöver en ny byggrörelse i landet.

Skapa rättvisa!

• Basinkomst (kalla det medborgarlön eller vad du vill) istället för utslagningssystem och bidragsbyråkrati. Låt socialtjänsten jobba med socialt arbete, inte pengakontroll. Ersätt studielån med basinkomst, ersätt folkpension med basinkomst, ersätt försörjningsstöd med basinkomst, ersätt a-kassa med basinkomst. Basinkomsten måste då ligga på hög nivå, högre än dagens folkpension. Basinkomsten finansieras med kapitalskatt och särskild skatt på digital företag vars värde är användarnas data.

• Ta bort avgifter för vård och omsorg. Vi betalar gemensamt!

Den nödvändiga omställningen!

• Investera direkt i jordbruket lokalt. Småskaligt jordbruk står för 75 procent av jordens matproduktion, den storskaliga skapar miljökatastrofer och spekulationsekonomi. Det är en myt att länder inte själva kan producera sin mat. Import/export ska vi göra för att öka matens mångfald. Inte för att stödja importerad enfald.

• Stoppa köttindustrijordbruket och inför djurs rätt till värdigt liv oberoende om det är lönsamt eller inte. Virus växer där människor plågar och förstör för djur.

• Sänkt arbetstid ger minskad arbetslöshet. Alla ska få plats och alla ska få söka sitt uppdrag.

• Byt globaliseringens ensidighet mot glokal självständighet. Globaliseringen har varit frihet för kapital och företag att jaga lägsta skatt och lägsta löner. Globaliseringen måste istället bli människors rätt att söka nya liv.

• Lokal självförsörjning av energi, mat och vård gör globaliseringen till en frihet att utveckla mer, lära mer, istället för att utnyttja andra.

• Låt kommuner ta över oanvänd mark och upplåta till invånare att utveckla och odla i egen eller gemensam regi. Befria marken från ägandets fängelse.

Organisera, demokratisera!

Vi behöver inte fler partier, vi behöver mer demokrati.

• Lokal demokrati där medborgare kan rösta digitalt om lokala beslut.

• Rörelser som förändrar politiken. Vi behöver fler rörelser som tvingar partier att ta sig ut ur den tvångströja man byggt runt budget och beslutsfattande. Klimatörelsen visar vägen, vi behöver vårdrörelse, matrörelse, omställningsrörelse, pengarörelse, flyktingrörelser och ständigt ännu mera jämställdhet. Och vi behöver rörelser som avslöjar och stämmer de som bryter mot vår gemensamma trygghet och framtid.

Dagens samhälle, dagens ekonomi, klarar inte en kris, den flyttar desperat pengar till de som skapat kortsiktigheten och räddar de som skapat problemet. Men pandemin visar också ett annat samhälle, det som finns under maktens yta.

Vi har återtagit medmänsklighet. Coronakrisens Sverige är solidaritetens återkomst, att ta hand om varandra visade sig vara det vi kan allra bäst.

Livet efter corona blir ett bättre liv.

Tack till alla som skickat in

Så vad gör vi nu?

Jo, fortsätt diskussionen på Dagens ETC debatt.

ETC som tidningar kommer bevaka punkterna allt eftersom.

Sprid förslagen.

Finslipa förslagen.

Sen kan vi kalla till seminarier och offentliga diskussioner.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg