Klimat.

2014-03-31 14:42
  • Ribersborgsstranden i Malmö efter stormen.  Bild: Johan Nilsson/TT
    Ribersborgsstranden i Malmö efter stormen.
  • Stormen pressade in Öresunds vatten mot fastlandet och fick vattennivåerna att stiga kraftigt. I Västra Hamnen i Malmö blev vågorna höga.  Bild: Johan Nilsson/TT
    Stormen pressade in Öresunds vatten mot fastlandet och fick vattennivåerna att stiga kraftigt. I Västra Hamnen i Malmö blev vågorna höga.

Stormen Sven blev en väckarklocka för Skåne

Havet stiger då klimatet blir varmare. År 2100 beräknas grundnivån ha ökat med en meter. I Skåne, som till skillnad från resten av landet saknar landhöjning, hotas hela 23 000 hus att ätas upp av vattnet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det var i slutet av november förra året som länsstyrelsen i Skåne gick ut med ett dramatiskt pressmeddelande om att tusentals skånska hus och kyrkor hotas av den pågående havsnivåhöjningen. Klimatförändringarna leder till smältande isar och till att havet tar större plats. Både svenska SMHI och FN:s klimatpanel IPCC varnar för en grundnivåhöjning på en meter inom mindre än hundra år och när vattenståndet är högt kommer havsnivån ligga långt högre än så. Enligt länsstyrelsen i Skåne hotas alla hus som ligger lägre än tre meter.

Pressmeddelandet ledde till några kortare artiklar i skånsk press och till en notis från TT. Många tyckte sannolikt att hotet lät avlägset, men bara nio dagar senare drog stormen Sven in och förde med sig rekordhöga vattenstånd i södra Sverige. På flera platser uppmättes högre nivåer än någonsin förr. Havet hade stigit med upp emot 1,7 meter. Plötsligt blev hotet möjligt att förstå. Även om stormar som Sven inte tros bli fler eller värre på grund av klimatförändringarna fick Skåne en bild av vilka effekterna blir när havet stiger.

– Sven var en väldigt bra illustration över framtiden, säger Sten Bergström, klimatexpert på SMHI.

”Sårbara redan idag”

Källare i ett stort antal hus översvämmades, vägar hamnade under vatten och hamnar och bryggor spolades bort. Bilar vattenskadades, avloppssystem slogs ut och i flera städer stod havet ända upp till husknutarna i nybyggda områden som Västra hamnen i Malmö och Lomma hamn.

– Stormen Sven visade hur sårbara vi är redan idag, säger Therése Ehrnstén på länsstyrelsen i Skåne.

Skåne är extra utsatt, inte bara för att landskapet har kust i tre väderstreck, utan också för att någon landhöjning inte existerar. Om hundra år kommer exempelvis Stockholmsområdet ha stigit med en halv meter, men Skåne har inte den fördelen. Värst drabbas Vellinge och Kristianstad. Hela Falsterbo­näset i Vellinge riskerar att hamna under havsnivån och Kristianstad ligger redan nu så lågt att staden är beroende av skyddsvallar. Sveriges lägsta punkt på 2,4 meter under havsnivån finns i Kristianstad och hotet kommer från Helge å.

– Den kommer inte kunna rinna ut lika effektivt när havet höjs och riskerar att dränka stan, säger Sten Bergström på SMHI.

”Vi kan inte skydda allt”

Kristianstad hör till de skånska kommuner som kommit längst med det förebyggande arbetet. I Vellinge finns ännu inga skyddsvallar på plats och i Lomma har planerna på att bygga vallar mött motstånd från boende som inte vill få utsikten förstörd.

Nu krävs prioriteringar och att samhällsviktiga funktioner skyddas i första hand.

– Vi kommer inte kunna skydda all bebyggelse längs hela kusten. Vi måste ställa frågor om vad vi måste skydda och vad vi tvingas låta vara, säger Therése Ehrnstén på länsstyrelsen.

Citytunneln i Malmö där alla tåg till Köpenhamn passerar är en samhällsviktig funktion som måste skyddas. I samband med stormen Sven var den endast 15 centimeter ifrån att översvämmas. Länsstyrelsen har nu kallat till ett möte med berörda parter för att diskutera vad som måste göras.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, säger att stormen Sven var en väckarklocka även för honom trots att han funderat kring den stigande havsnivån under en längre tid. Han har bland annat lanserat idén att bygga en artificiell skärgård utanför Malmö för att skydda staden.

Han är kritisk till att det inte finns några statliga pengar för det förebyggande arbetet. Idag finns endast en pott på 25 miljoner som alla Sveriges kommuner ska dela på.

– Kommunerna kommer inte ha råd och det kan inte vara en kommunal angelägenhet att skydda landet från ett globalt problem, säger han.

Stora städer drabbas värst

• Städer med mycket kustnära bebyggelse drabbas värst när havet stiger och även Göteborg och Stockholm måste planera för framtiden. I Göteborg byggs Västlänken och för första gången någonsin har SMHI fått vara med och tycka till i frågan om havsnivåer. Även i planerandet av nya Slussen i Stockholm har problemen kommit upp.

Stormen Sven

• Drabbade södra Sverige 5-7 december 2013. Den nordvästliga vinden, med stormstyrka i byarna, pressade upp vattenståndet till extrema nivåer längs med västkusten och Öresund. På flera mätplatser steg vattenståndet till drygt 150 centimeter över medelvattenstånd. På andra håll i Öresund blev vatten­ståndet rekordlågt då vattenmassorna omfördelats.