Klimat.

2021-10-18 08:43
Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Puffetikett
Dagens ETC

ICA:s klimatarbete hyllas av FN – men sågas i granskning

Ica hyllas av FN för ett innovativt klimatarbete. ­Samtidigt underkänns ­bolagets hållbarhetsarbete i en nyutkommen världsomspännande ­granskning.

– Bedömningen av oss ­bygger på vad de själva har hittat av vår rapportering, ­säger Ica-gruppens hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Utmärkelsen Global Climate Action Awards delas ut i samband med FN:s klimatkonferens COP26 i november. En av elva vinnare är svenska Ica-gruppen där Ica Sverige, Rimi Baltic, Apotek Hjärtat, Ica Fastigheter och Ica-Banken ingår. Ica är en av fyra pristagare i kategorin Climate Neutral Now, där juryn lyfter fram företag med en ambition att nå bortom klimat­neutralitet.

År 2030 siktar Ica på att ha halverat klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel, vilket prisjuryn särskilt lyfter fram.

– Vi jobbar för att hitta aktiviteter och åtgärder för att det ska kunna lyckas, samt för att mäta och följa upp. Vi är precis i uppstartsfasen för att titta på kunders beteenden online och i butik, och se vilka beteenden som har störst relevans för de hållbara valen och vilka tekniker vi kan använda för att stimulera dessa val, kommenterar Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör för Ica-gruppen.

De prisade projekten ska vara innovativa men även skalbara. Ica Växa är en av de satsningar som ligger till grund för utmärkelsen.

– Vi jobbar med innovativa startups och små leverantörer som börjar lokalt men där vi kanske kan växla upp till regional, nationell och även utanför Sverige, säger Kerstin Lindvall.

FN lyfter också fram Ica:s digitala verktyg “Mitt klimatmål”, även det skalbart. Här kan kunden välja att matcha kvittodata med klimatdata och få ett månadsbokslut över sitt klimatfotavtryck från maten tillsammans med råd och tips på hur man kan minska det.

– Projektet startade i ett bostadsrättsförening i Uppsala och finns nu tillgängligt för miljoner kunder, konstaterar Kerstin Lindvall.

McDonalds och Starbucks

När World Benchmarking ­Alliance (WBA) nyligen publicerade en genomgång av hur 350 av världens mäktigaste livsmedels- och jordbruksbolag förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål var resultatet inte lika smickrande för Ica. Bolaget hamnade på plats 132, bakom bland andra McDonalds (78) och Starbucks (96). En stor majoritet av företagen får underkänt, inklusive Ica.

FN:s globala mål handlar inte enbart om klimatet, här synas även områden som arbetsförhållanden, socialt ansvarstagande och näringsriktig kost. Genom sin research har WBA skapat en ranking som jämför hur olika företag jobbar mot hållbarhetsmålen. Årliga uppdateringar ska göras. Grundare av WBA är ett flertal europeiska regeringar, EU-kommissionen, samt stiftelser som Ikea Foundation. Svenska Sida bidrar ekonomiskt.

Enligt Kerstin Lindvall har WBA:s inbjudan aldrig nått Ica.

– Spontant kan jag säga att det inte är en undersökning som vi vet att vi bjudits in att svara på. Jag har gått igenom både min mejl och kollat med kollegor. Möjligen kan det ha hamnat i vår spam. ­Organisationens bedömning av oss bygger på vad de själva har hittat av vår rapportering. Därför är det också svårt att bedöma vår placering.

Utgår från publik data

WBA:s teamledare för matomställning, Viktoria de Bourbon de Parme, skriver i ett mejl till Dagens ETC att man regelbundet mejlat alla företag.

– WBA mejlade direkt till flera team på Ica-gruppen, inklusive deras hållbarhetschef och team för investerarrelationer. Utöver det har ett antal webbinarier och öppna sammankomster hållits för att ta upp frågor som företag kan ha under research-processen.

Oavsett vad som hänt med mejlen så jobbar World Alliance Benchmark främst med publik data, för att uppmuntra till transparens och löpande rapportering, men gav i år företagen möjlighet att komplettera.

– I fallet med Ica-gruppen har har vi främst hämtat information från årsrapporten från 2020 samt andra policy- och hållbarhetssidor online, skriver de Bourbon de Parme.

WBA lyfter fram klimatet som Ica:s starkaste kategori men delar ändå bara ut 10 poäng av 30. Företaget kan höja sin ambition genom att sätta mål i samklang med en maximal temperaturökning på 1,5 grader, föreslår rapporten, som inte nämner Ica:s kritiserade sponsring av flygresor genom kunderbjudanden – något som Dagens ETC uppmärksammade i våras.

Ica beskriver i dag sin verksamhet som klimatneutral då koncernen precis som många andra företag och individer “kompenserar” för sina utsläpp genom att skänka pengar till olika i klimatprojekt. Konceptet är omtvistat då utsläppen av växthusgaser totalt sett fortsätter. Enligt många forskare behöver vi både plantera träd (ett vanligt kompensationsprojekt) och minska de faktiska utsläppen här och nu.

Ica stöder projekt i Zimbabwe, Brasilien, Indien, Kina, Thailand och Vietnam men ser det inte som en permanent lösning. Målet är ”netto noll” från den egna verksamheten 2030, vilket Ica vill uppnå genom egen produktion av förnybar energi för att väga upp de egna utsläppen.

”Hade sannolikt blivit bättre”

Ica:s låga poäng från WBA (23 av 100) motiveras i rapporten med att info om tidsbundna mål, offentliga åtaganden eller krav på underleverantörer saknas inom flera områden. Rapporten efterfrågar till exempel ytterligare data om hur Ica jobbar för att förebygga tvångsarbete och hur man främjar en näringsriktig kosthållning.

– Vi har inköpsavtal, gör revisioner, har uppföljningar, och samarbeta med leverantörer kring att minska risken för tvångsarbete, intygar Kerstin Lindvall.

Hon lyfter också fram att de recept som Ica publicerar är näringsberäknade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

– Men de är på svenska och säkert svårt för organisationen som gjort undersökningen att hitta. Vårt resultat hade sannolikt blivit bättre om vi själva svarat på enkäten. Men hur mycket bättre har jag ingen aning om.

Detaljer om Ica:s hållbarhetsstrategier och -resultat finns inte samlade på ett enda ställe, säger Lindvall.

– På Icagruppen.se har vi intressenter som investerare och media. Där ligger mer formell publik information, kvartalsrapport, årsredovisning och strategi och policyer. Sedan har vi mer kundnära kommunikation på Ica.se, där vi pratar mer om hur vi tänker och agerar vi kring djuromsorg, närings­värden, matsvinn – det finns bara på svenska.

Är inte fler och fler ­investerare också intresserade av den typen av detaljerad­ ­information?

– De vet ofta att det finns en bolagssajt och en kundsajt och letar på båda. Uppdelningen är också till för att hjälpa kunder få relevant information, inte för mycket annat som de faktiskt inte letar efter.

World Benchmarking ­Alliance vill fortfarande få tag på Ica, påpekar Viktoria de Bourbon de Parme.

– Vi vill fortfarande gärna prata med företaget och skulle vilja ta det här tillfället i akt att komma i  kontakt med dem.

World Benchmark Alliance

I rapporten Food and Agriculture Benchmark granskades nyligen 350 av världens ledande företag längs livsmedelskedjan ”från gård till gaffel”.  Högst poäng fick Unilever följt av Nestlé och Danone.

Bara 26 av de 350 företagen befinner sig i fas med Parisavtalets riktlinjer för utsläpp av växthusgaser, enligt granskningen. 188 företag saknade helt en uttalad målsättning.

De 350 företagen står tillsammans för mer än hälften av den globala omsättningen inom livsmedel och jordbruk. Hela sektorn står för en -tredjedel av de totala utsläppen av -växthusgaser.

Rapportens slutsats är att varken livsmedels- eller jordbrukssektorn är på väg att lyckas ställa om till ett hållbart matsystem.