Klimat.

2021-08-25 14:39
Bild: Karl Melander/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Cementa nekas prövningstillstånd i HD

Högsta domstolen tar inte upp fallet med Cementas kalkbrytning på Gotland. Enligt domstolen saknas skäl.

I juli fick Cementa avslag på sin ansökan om att få fortsätta bryta kalksten på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att deras miljökonsekvensbeskrivning var undermålig och gjord med så väsentliga brister att domstolen inte kunde fälla ett avgörande.

Cementa vände sig till Högsta domstolen med hopp om att deras fall skulle prövas till deras fördel. 
Nu säger Högsta domstolen nej  eftersom den bara ”prövar fall som är viktiga för rättstillämpningen eller om det finns särskilda skäl” och det finns det inte i Cementas fall, enligt domstolen.

Det behöver dock inte innebära att Cementa måste sluta bryta kalksten när deras avtal går ut den sista oktober i år. Regeringen meddelade i augusti, efter påtryckningar från fack, byggbransch och näringsliv, att de förbereder en tillfällig ändring i miljöbalken som ska kunna ge Cementa förlängd brytning i åtta månader.

Texten uppdateras.