Analys/Gunnar Wesslén.

2021-06-14 13:35
S-ministern Anders Ygeman utlovade vaccinpass 1 juni – men så blev det inte. Bild: TT
S-ministern Anders Ygeman utlovade vaccinpass 1 juni – men så blev det inte.
Puffetikett
Dagens ETC

Varför dröjer de svenska vaccinpassen?

Anders Ygeman (S) lovade 12 april att alla svenskar som hade vaccinerats skulle få ett intyg den 1 juni. Men så blev det inte.  Av någon anledning ändrade regeringen sig utan att tala om varför. Alla skyller på alla – och till slut på EU. Hur kunde det bli så?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Utan att någon riktigt kan förklara varför bestämde sig regeringen för att vänta till när det blir tvingande för EU-länderna med att utfärda så kallade gröna pass. Nu gäller istället 1 juli som första datum man som svensk kan ansöka om passet – och räkna med att det dröjer ytterligare en tid innan de första bevisen skickas ut.

Den svenska regeringen har heller aldrig varit drivande för att så fort som möjligt införa passen, tvärt om, länge hade Sverige en rad invändningar om bland annat vad som skulle ingå i passen, hur lång tid varje land skulle ha på sig för att utfärda dem och om vilka beslut som varje nation ska kunna fatta när det till exempel gäller karantän.

Det var istället de turismtörstande länderna i södra Europa som låg på och ville inför det så fort som möjligt.

Utan rimlig förklaring

Följden blev att svenskar inte kan få pass för att resa till andra EU-länder som öppnat eller är på gång att öppna för alla med vaccinationsbevis. Inte heller har Sveriges kunnat öppna för större publik vid olika evenemang för färdigvaccinerade svenskar eftersom vi inte har några bevis på vilka som är vaccinerade.

Tekniskt fanns den kunskapen sedan lång tid – det hade Ygemans eget departement sett till – men av någon anledning ska Sverige vänta. Svenskarna ska inte som andra EU-medborgare kunna fira midsommar utomlands. Utan någon rimlig förklaring blev svenskarna tillsagda att vänta.

Så ser det inte ut för en rad EU-länder som redan börjat dela ut gröna pass och bland andra Spanien, Frankrike, Danmark, Tyskland och Grekland har öppnat sina gränser för färdigvaccinerade EU-medborgare. Fler kommer att följa de närmsta dagarna. Men för att släppas in gäller det att ha ett intyg.

Finns en teknisk lösning

På infrastrukturdepartement hänvisar Fredrik Persson till socialdepartementet:

– Det är socialdepartementet som ska utfärda certifikaten. Vi har skött den tekniska delen och den tekniska lösningen finns på plats.

På socialdepartementet säger Elin Aarflot från början att det digitala covidbeviset som det kallas i Sverige inte kan utfärdas innan EU-förordningen är på plats 1 juli, men eftersom en rad EU-länder redan börjat ge ut bevis kan det inte stämma. Hon förklarar det så här:

– Vad som gäller vid in- och utresa i olika länder beslutas nationellt, men det behövs ett ömsesidigt godkännande mellan länder för att de digitala covidbevisen ska fungera på ett bra vis.

– För att systemet ska kunna användas i skarpt läge räcker det inte med att den tekniska infrastrukturen är färdig i ett enskilt land, utan författningsmässiga förutsättningar behöver vara på plats både nationellt och inom EU, fortsätter hon utan att förklara varför inte svenskar men andra EU-medborgare kan få ett vaccinpass.

Det som är möjligt i en rad andra länder är alltså omöjligt i Sverige, trots att Ygeman och hans departement har tagit fram en fungerande teknisk lösning.

Hänvisar till privata aktörer

I en debattartikel rasar bland andra Moderaternas ledare Ulf Kristersson och Irene Svenonius, finansregionsråd i Stockholm, mot regeringens saktfärdighet:

”Det är obegripligt att regeringen förhalar frågan och förvägrar svenskar internationella resor och evenemang i Sverige.”

Men det finns en möjlighet för svenskar att få ett bevis eller intyg på vaccineringen från hälso- och sjukvården. Enligt patientdatalagen har alla rätt att få utdrag ut sina journaler och där ska vaccinationer föras in. Men det är inte lätt, framför allt inte i Svenonius egen region, att få ut det intyg eller bevis man har rätt till. Region Stockholm skulle kunna se till att både intyg och bevis utfärdades. Men det gör man inte. Och nu vill Moderaterna heller inte svara på frågor från Dagens ETC.

Däremot svarar Region Stockholm att bara vårdgivaren, alltså den har givit vaccinationen, kan utfärda. I Stockholm är det ofta privata företag som gjort det. Men det är inte helt lätt att kontakt med rätt person hos dem. Men formellt så har den som är vaccinerad rätt att kräva ett intyg eller ett bevis från den som vaccinerat.

Total förvirring

Den privata vårdgivaren Kry har vaccinerat många. Där säger Jonas Beltrame-Linné efter att ha utrett frågan internt, att det går att få ut både intyg och bevis på vaccination.

– Man kan få ett bevis på vilken vård man fått och i det här fallet vilken vaccin man fått. Om man däremot vill ha ett intyg, signerat och på till exempel engelska kostar det 375 kronor för det administrativa arbetet, säger han.

Detta är dock inte spritt inom organisationen. På Krys support, som man kan ringa till och sitta i mycket långa telefonköer, säger de att de inte några uppgifter om att de ska utfärda bevis eller intyg och hänvisar till e-hälsomyndigheten.

I de flesta regioner kan man logga in på 1177 och se sin journal. Om vaccinationen finns registrerad kan man själv skriva ut ett utdrag på att man är vaccinerad. Men om detta accepteras av olika länders passmyndigheter eller om det accepteras av någon som arrangerar ett evenemang är osäkert.

”I möjligaste mån”

Emma Spak på Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att de avråder regionerna från att utfärda intyg och hänvisar till EU-förordningen som gäller från den 1 juli. Men att den som är vaccinerad har rätt att få tillgång en journalutskrift, även om man kanske måste göra det själv, är fastslaget.

I Regionerna Stockholm och Uppsala lägger man inte ut journalerna på 1177 så där finns ingen möjlighet att själv kunna gå in och se sin journal om man inte söker upp sin vårdgivare, alltså den som utfört vaccinationen och framför allt den andra dosen.

Ingen kan heller säga hur lång tid det kommer att ta att få ett intyg och det är oklart och olika inom Sveriges regioner om möjligheterna att få ett intyg.

Erik Magni på Region Stockholm beskriver processen i Stockholm. Registerutdrag ska vaccinatören ge på begäran, kostnadsfritt. Men ett särskilt dokument debiteras – 375 kronor per påbörjad kvart – och vårdgivaren ”bör i möjligaste mån” möta sådana önskemål, men bara på engelska om vårdgivaren ”anser sig kunna tillhandahålla”.

Ingenstans slås det fast hur lång tid utfärdandet av intyg eller bevis ska ta.

Semestrar brinner inne

Det är också tveksamt vilka typer av intyg som de olika länderna kan komma att acceptera. Anna Lunden på Franska turistbyrån:

– Innan det digitala vaccinationspasset är up and running så räcker det med att ta med sig det bevis man får när man tagit sin andra spruta.

I Danmark accepterar man det vaccinationskort man får vid vaccinering, men det kan behöva kompletteras med ett PCR-test.

Allt det här hade kunnat undvikas om det digitala vaccinationsbevis släppt 1 juni.  I så fall skulle alla svenskar som fått båda sprutorna kunna bevisa det vid resor. Många människors semestrar hade kunnat räddas.

Ironiskt nog så kommer inte tester eller antikroppar mot covid att föras in i det svenska digitalpasset inledningsvis. Detta var annars något man påstod att man inte skulle hinna göra till den 1 juni. Nu har man haft extra tid, men gör det ändå inte.

Kvarstår den mycket starka misstanken att senfärdigheten består i en byråkrati som inte vill anstränga sig för att hjälpa sina medborgare.

Så skaffar du vaccinpass

– ny sajt öppnar 1 juli

• Det av EU beslutade och standardiserade vaccinpasset – som nu kallas covidbevis – kan du skaffa från och med 1 juli. Det kommer att visa om du är vaccinerad och hur många doser du fått. I ett senare skede ska det även framgå om du har haft covid-19 och om du har testat negativt.

Din vaccination rapporteras inom sju dagar in till Nationella vaccinationsregistret.
Denna information finns sedan på sajten www.covidbevis.se, där det är helt klart att du kan ska kunna logga in med e-legitimation, men andra sätt ska också finnas.

• På den sajten kan du hämta, skriva ut och spara covidbeviset. Du kan alltså skicka det vidare till den plattform du ska ha med dig när du reser.