Tre frågor.

2021-10-22 07:00
Bild: PJ Lindqvist
Puffetikett
Dagens ETC

”Vår roll är att skapa en ­folkrörelse”

Tre frågor till Elleonora Ali Uddman, aktiv i Fridays For Future. Idag arrangerar rörelsen strejker på 25 platser runt om i landet  under parollen #UprootTheSystem.

Huvudtemat för strejken är rasism, skogsfrågan och klimatkrisen och ni genomför den i samarbete med Black Lives Matter Sweden och det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra. Hur är klimatkrisen kopplad till sociala förtryck som rasism?

– Dagens klimatkris utspelar sig efter koloniala linjer. Kolonialmakterna är de största utsläpparna, medan koloniserade länder, som har lägst ekologiskt fot­avtryck, drabbas hårdast av konsekvenserna. I alla kriser och katastrofer, inte minst klimatkrisen, kommer vissa drabbas värre än andra. Urfolk och Poc (people of colour, reds anm) är två av de grupperna som kommer drabbas hårdast och vi måste stå med dem. Grupper med lägre socio­ekonomisk status påverkas hårdare av ekonomiska kriser. Statistik visar också att Poc drabbas hårdare av luftföroreningar eftersom områdena de bor i ned­prioriteras. Rennäringen drabbas hårt av förändrat klimat.

Varför känner ni att det är er uppgift som unga skolelever att ta tag i det här?

– För att makthavare inte gör det. Vi känner ett ansvar, vi vill ha en framtid som går att leva i och om politiker inte tänker göra något får vi se till att göra vår del. Jag kan inte sitta här och titta på när vi befinner oss i en kris.

Vad vill ni ska hända efter strejken?

– Vi vill att politiker och makthavare håller den ­globala temperaturökningen till under 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Vi vill att de följer Paris­avtalet, lyssnar på forskarna och säkerställer klimaträttvisa, vilket betyder klimaträttvisa för alla. Inte bara de privilegierade. Vår roll är att skapa en folkrörelse som sätter press på makthavare att ­agera i klimatkrisen.