Faktakollen.

2021-10-21 18:38
Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Så fel har IES-Barbara om friskolorna

I en debattartikel radar IES-grundaren Barbara Bergström upp område efter område där hennes skolkoncern gör bättre ifrån sig än andra, både privata och kommunala skolor. Dagens ETC har nystat i aktuell statistik och upptäcker ett problem –  att Barbara Bergström inte berättar hela sanningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Påstående

Fina bibliotek med heltidsanställda, engagerade bibliotekarier. ”Silent rooms” som ger ro för läsning. Tryckta läroböcker, så att föräldrarna kan följa med och stödja. Starka elevvårdsteam med skolsköterskor och kuratorer.

Det här säger statistiken

Några siffror på exakt hur många bibliotek, läroböcker och elevvårdsteam som varje huvudman har finns inte. Den uppdelning som finns är mellan enskilda och kommunala och hur mycket
pengar som läggs ned per elev. Det finns också data som visar att antalet grundskolebibliotek på kommunala skolor har ökat med 3 procent mellan 2015 och 2019, medan antalet bibliotek på privata grundskolor minskat med 25 procent under samma period.

Påstående

Det skrivs att vi sparar pengar genom att hålla ett övermått av obehöriga lärare, när faktum är att vi har en högre andel lärare med full lärarexamen än övriga svenska skolor; därtill ofta med en lärarutbildning från länder som Kanada, England och Sydafrika som är betydligt bättre än den svenska.

Det här säger statistiken

Barbara Bergströms påstående stämmer inte enligt Skolverkets statistik. Enligt dem låg andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen skolåret 2020/2021 på 36,9 procent hos IES, att jämföra med 82 procent för riket totalt.

Å andra sidan kräver inte Skolverket att skolor som har tillstånd att bedriva undervisning på engelska, såsom IES, ska redovisa lärarnas formella kompetens, vilket betyder att dessa lärares eventuella behörighet inte syns i statistiken från Skolverket. Vilka utländska skolor och lärosäten hon syftar på är däremot oklart och därför omöjligt att faktagranska.

Påstående

Hur kommer det sig då att IES-skolorna kan ha alla de resurser som jag beskrev inledningsvis? Ett huvudskäl är att våra skolor är stora, i snitt 700 elever jämfört med 200 för en vanlig svensk grundskola. Hur kan vi etablera så stora skolor? Svaret är att många föräldrar söker den miljö av lugn, struktur och disciplin som vi erbjuder. De väljer medvetet, ofta desperat, ett alternativ till progressivismens flum och kaos.

Det här säger statistiken

Det är helt riktigt att föräldrar som väljer privata skolor ofta gör det informerat och aktivt. Däremot finns det inget som tyder på att ”alternativ till progressivismens flum och kaos” är något som ingår som urvalskriterium.

I stället visar flera studier att föräldrar ofta vill att deras barn ska gå med ”rätt sorts elever”, det vill säga sådana från hem med hög utbildningsnivå, och att de oftast väljer bort skolor i områden där flertalet boende antingen har lägre utbildning eller utländsk bakgrund. Anna Ambrose, som är lektor i pedagogik för Södertörns högskola, undersökte i sin avhandling, hur föräldrar och skolpersonal i tre Stockholmsskolor resonerade kring skolvalet och kom fram till att föräldrar väljer bort skolor med för stor andel elever med migrationsbakgrund, även om det är den skolan som ligger närmast. Det gäller både för svenskfödda föräldrar och föräldrar med migrationsbakgrund.

Påstående

Två lärare per klass i de yngsta åldrarna.

Det här säger statistiken

Skolverket har inte nedbruten statistik enligt ”yngsta åldrarna”, men sett till hela IES har de betydligt fler elever per lärare än både rikssnittet och bland kommunala skolor och ligger ungefär i mitten bland enskilda huvudmän.

Påstående

Vi sägs också ha ”enkla elever”. Den som påstår detta har inte sett våra skolor. 41 procent av IES-eleverna har utländsk bakgrund, mot 26 procent i snitt för svenska grundskolor. Deras liv i Sverige är inte okomplicerat. I en av de skolor jag besökte, Krokslätt i Göteborg, är andelen elever med utländsk bakgrund över 80 procent. Våra föräldrar må i snitt ha något högre utbildningsbakgrund, men den statistiken är osäker (hur värdera en uppgift om gymnasieutbildning från Somalia?) och barn kan inte klassificeras så enkelt som med några data om föräldrarna. De är också individer, ofta med egna ok att bära.

Det här säger statistiken

Ja, IES har den högsta andelen elever med utländsk bakgrund, både jämfört med riket, med kommunala skolor och med andra enskilda huvudmän. Sant är emellertid också att IES (tillsammans med Academedia) är den skola som har högst andel föräldrar med eftergymnasial utbildning, vilket brukar betraktas som en viktig faktor bakom elevernas studiemotivation och möjligheter att klara skolan.

Påstående

Där påstås att vi satsar på ”glädjebetyg”. Den mest avancerade studie som någonsin gjorts av skoleffekt (förädlingsvärde) mellan årskurs sex och nio, baserad på nationella prov, visar att den som går i en IES-skola växer mer i kunskap under dessa viktiga år än i andra skolor. Mest positiv effekt på lärandet har våra skolor för pojkar med lågutbildade föräldrar (naturligt nog, eftersom de mest av alla behöver en lugn lärmiljö). Våra etiska riktlinjer är entydiga i att motverka glädjebetyg och vårt kvalitetssystem utgår från nationella prov, inte betyg.

Det här säger statistiken

Vad som är ett glädjebetyg är svårt att avgöra, men sett till hur många elever som får ett högre slutbetyg än vad elevens resultat i nationella prov antyder är bilden blandad, där IES både ligger högre och lägre än snittet hos andra huvudmän. Den forskning som gjorts visar dessutom att skolkoncernerna är extra generösa i betygen för de praktiskt-estetiska ämnena, som inte testas vid nationella prov, som bild, musik och slöjd.

Värdet i tabellen för de olika friskolegrupperna är hur mycket högre betyg de sätter i genomsnitt än kommunala skolor i de olika ämnesgrupperna. De tre stora koncernerna sätter för sin del inte bara högre betyg i teoretiska ämnen än kommunala och övriga fristående. De är därtill extra generösa i de praktiskt-estetiska ämnena jämfört med övriga. 

Påstående

Debatten har det senaste halvåret vänts fullständigt upp och ner. Kampanjmakare, med stöd av okritiska medier, har försökt få det till att existensen av en skolorganisation som Internationella Engelska Skolan orsakat problemen i de kommunala skolorna. Sanningen är omvänd. De av föräldrar ofta starkt och nära upplevda problemen i många kommunala skolor har skapat ett behov av alternativ. Det vore klädsamt om ansvar förläggs där det hör hemma, hos respektive huvudmän för skolorna.

Det här säger fakta

Vi kan ta Värmdö som exempel. En av de skolor som Barbara Bergström besökte på sin lilla skoltur i september. IES öppnade i Värmdö i augusti 2021. I sin senaste ekonomiska rapport skriver Värmdö kommuns skolnämnd att IES etablering har lett till att andel elever i de kommunala skolorna har minskat från 72 procent till 66. Det leder till minskade intäkter och de kommunala skolorna måste se över hela sin verksamhet. Men det är svårt att dra ner på lokalkostnaderna eftersom kommunen måste erbjuda de elever som är kvar skolgång och elever med behov av särskilt stöd har INTE minskat i kommunens skolor, det är inte de som flyttat till IES. Så nu måste rektorerna i de kommunala skolorna effektivisera. I den ekonomiska rapporten står det att kostnader för bemanning, administration och måltid måste ned. Skolorna blir lite sämre. På grund av att IES etablerat sig i kommunen. Det här har redan hänt i till exempel Sundsvall, Östersund och Solna.