Inrikes.

2021-08-04 14:00
Inrikesminister Mikael Damberg håller pressträff om det brottsbekämpande arbetet och en utredning om datalagring mot brott Bild: Christine Olsson/TT
Inrikesminister Mikael Damberg håller pressträff om det brottsbekämpande arbetet och en utredning om datalagring mot brott
Puffetikett
Dagens ETC

Regeringen vill lätta på regler om datalagring

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort att reglerna för datalagring blivit omoderna, enligt regeringen. En utredare ska nu undersöka hur brottsbekämpande myndigheter kan få tillgång till fler uppgifter, när stor del av kommunikationen flyttat till appar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det har skett en kraftig förändring i den tekniska kommunikationen i Sverige. 2020 så skickade snittelefonen drygt en tredjedel så många sms som 2010. Mycket av kommunikationen har gått över till så kallade OTT-tjänster, appar som Facebook messenger och Whatsapp. Det har inneburit svårigheter för brottsbekämpande myndigheter, då nuvarande regler och lagstiftning gör det svårt för exempelvis Polisen att komma åt viktig information som kan finnas på dessa appar och andra tjänster.

Regeringen kommer därför att tillsätta en utredare som ska se över hur reglerna för datalagring kan bli modernare, förklarar inrikesminister Mikael Damberg under en pressträff. Regeringen vill att polisen och andra brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom datalagring ska bli effektivare och bättre.

Mikael Damberg säger att den grova brottsligheten har bytt karaktär och är idag mer gränsöverskridande. Det har gjort att den tekniska bevisningen har blivit allt mer avgörande i förmåga att nå en fällande dom. Det är därför viktigt enligt Damberg att bland annat Polisen kommer åt information som utbyts via appar. Något som inte omfattas av reglerna om datalagring idag.

– Förslaget handlar om att polisen ska få tillgång till vem som har kommunicerat med vem, när och var, och IP-adresser, säger inrikesministern.

Sverige har tagit upp frågan om datalagring inom OTT-tjänster till EU. Mikael Damberg säger att den gängkriminella brottsligheten har starka kopplingar över landsgränserna, och att det därför är bra om det i framtiden kan bli en EU-lagstiftning gällande detta. Förhoppningen med utredningen är istället att finna hur man kan göra så den här typen av elektronisk information ska kunna omfattas av den nuvarande regleringen.

EU-domstolen har tidigare slagit ner på unionens direktiv om datalagring. Det innebar att den lagliga rätten att tvinga mobiloperatörer att lagra uppgifter stoppades under en tid. 2019 trädde de nuvarande datalagringsreglerna i kraft i Sverige.

Mikael Damberg understryker under presskonferensen att det ingår utredarens uppdrag att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten kvarstår. Utredningen ska vara klar i februari 2023.

Datalagring för brottsbekämpning

Den 1 oktober 2019 trädde nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål i kraft.  Efter ett tidigare beslut i  EU-domstolen så innebar lagringsreglerna att teleoperatörer återigen blev skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att brottsbekämpande myndigheter kan använda dem. Enligt regeringen så ska innehållet i en kommunikation inte avslöjas genom datalagring.

De nuvarande datalagringsreglerna gör inte OTT-tjänster som Facebook messenger och Whatsapp skyldiga att spara uppgifter. Eftersom stor del av den elektroniska kommunikationen förflyttats till dessa appar och tjänster så vill regeringen utreda hur regleringen kan ändras så att bland annat Polisen ges rätt att få ut information från OTT-tjänster.