Hälsa.

2019-06-17 16:00
I höst ska det nya projektet med internetbaserad psykologhjälp för alkoholproblem i arbetslivet påbörjas.  Bild: Shutterstock
I höst ska det nya projektet med internetbaserad psykologhjälp för alkoholproblem i arbetslivet påbörjas. 
Puffetikett
Dagens ETC

Kan alkoholproblem på jobbet behandlas genom nätpsykolog?

En ny studie ska undersöka om det går att behandla alkoholproblem i arbetslivet genom psykologhjälp på internet.

När det gäller psykisk ohälsa finns det starka bevis för att behandling på internet varit framgångsrik. Det gäller för många olika tillstånd, som sömnproblem, ångest, depression och vid alkoholproblem.

Nu ska ett nytt projekt starta där internetbaserad behandling ska genomföras även vid behandling av alkoholproblem i arbetslivet, eftersom majoriteten av den vuxna befolkningen befinner sig på en arbetsplats, menar Alna som ligger bakom projektet.

I höst ska det nya projektet med internetbaserad psykologhjälp för alkoholproblem i arbetslivet påbörjas genom Alna och forskaren Kristina Sundqvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

Hon har fått 3,8 miljoner kronor från AFA-försäkring för att undersöka hur medarbetare och arbetsgivare upplever internetförmedlad rehabilitering vid problematisk alkoholkonsumtion.

Fördelarna med en internetbehandling kan vara många, menar Alna.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Större tillgänglighet

Att gå iväg två timmar i veckan för behandling kan upplevas stigmatiserande och tidskrävande, vilket kan göra att vissa drar sig för att söka formell vård. Behandling på arbetsplatsen gör att trösklarna blir lägre och vården blir tillgänglig för fler.

Dessutom blir vården mer jämlik över hela landet. Genom behandling på internet kan medarbetaren få kvalificerad psykologhjälp även om hen bor i glesbygd eller reser mycket i tjänsten.

– Projektet föddes i tanken om en effektiv och jämlik vård i hela landet eftersom vi vet att kompetensen för att behandla alkoholproblem skiljer sig åt i Sverige. Men innan vi implementerar en behandlingsmetod måste vi ta reda på om den fungerar i alla situationer, säger Kristina Sundqvist.

Förhoppningen är att uppnå lägre sjukfrånvaro och minskat produktionsbortfall.

Medarbetaren ska först genomgå en utredning, och om det då finns behov för en behandling ska den erbjudas internet-behandlingen med psykologstöd.

Genomförs med videosessioner

Behandlingen genomförs med både videosessioner och säkra meddelanden. Omkring 15 chefer och ett 30-tal av medarbetarna som erbjuds behandlingen ska tillfrågas om att delta i studien som ska utvärderas efter två år.

Under behandlingen får medarbetarna gå igenom bland annat kunskap om alkohol, impulskontroll, hur man hanterar negativa tankar, öva på att tacka nej, fokusera på nya aktiviteter och blir uppmärksam på sitt eget beteende. Behandlingen avslutas med en krisplan där man identifierar risksituationer och hur de kan hanteras.

– Det är realistiskt att man återfaller någon gång. Man kanske är på en fest, eller känner sig deppig en dag efter jobbet, eller råkar gå förbi Systembolaget. Då gäller det att man har utvecklat en strategi för att hantera situationen, säger Kristina Sundqvist.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Alna ger stöd och råd

Alna är en resurs för företag och organisationer. De ägs av arbetsmarknadens alla parter, däribland Svenskt näringsliv, SKL och de tre fackliga centralorganisationerna.

De ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger och spel i arbetslivet och hjälper till att utforma och implementera policys, samt ger handledning och support i akuta situationer.