Inrikes.

2021-06-14 11:00
Ett sätt att minska på sin konsumtion är att dela på en odlingslott tillsammans med sina grannar. Bild: Shutterstock
Ett sätt att minska på sin konsumtion är att dela på en odlingslott tillsammans med sina grannar.
Puffetikett
Dagens ETC

Dela för att slippa köpa – ny guide för bostadsområden

Att dela på saker, ytor och kunskap kan bidra till en mängd hållbarhetsvinster. Nu finns en ny guide för ökad delning i bostadsområden som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med Stockholmshem.

– Om man delar på resurser så kan konsumtionen sänkas, säger Annelise de Jong på IVL.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Dela på en gräsklippare, odlingslott eller samåka till jobbet. Det finns flera sätt att syssla med delning i en bostadsområde och det får  flera positiva effekter, förklarar Annelise de Jong på IVL, som arbetade med projektet Gröna Solberga Delar som legat till grund för guiden.

– Inte minst finns det miljö­mässiga skäl. Att använda resurser som nu är underutnyttjade. Saker som bara ligger där. Det kan vara verktyg som bara ligger i en verkstad eller oanvända odlingslotter. Om man delar på resurser så kan konsumtionen sänkas, säger hon.

Starta dialog

Utöver ekologiska fördelar så finns även sociala och ekonomiska fördelar med en delningskultur. Annelise de Jong säger att delning kan leda till gemenskap och trygghet, då folk lär känna varandra och får kontakter.

– Ekonomiskt kan det kräva mycket resurser för bostadsbolag och boenden att komma åt saker som de vill använda. Men om man delar så blir kostnaden mindre, säger hon.

Ett bra första steg om man vill dela, anser Annelise de Jong, är att inventera och starta en dialog. Se över vilka resurser och intressen som redan finns i området. Handlar det om delning av verktyg eller kontorsyta? Om till exempel området vill dela på en odlingslott så kan det vara bra att kolla om en ledig redan finns till förfogande, eller om någon vill dela sin, innan man införskaffar en ny.

Den nya väglednings­guiden från IVL Svenska Miljöinstitutet – med sju steg till delning – riktar sig främst till bostadsbolag. IVL har sett att det i flera fall kan vara eldsjälar som startar delningsprojekt. Men om dessa eldsjälar drar sig ur så riskerar delningen att fallera. Därför är det viktigt att delningen lyckas få en förankring i bostadsbolagen, menar Annelise de Jong.

– Guiden är främst riktad mot lägenheter och radhus. Men delning kan egentligen vara något för alla former av boenden. Personer som bor i ett villaområde kan till exempel dela på en gräsklippare, vilket inte är helt ovanligt, säger hon.

Vilka svårigheter finns om man vill börja med delning?

– Det kan vara att skapa förståelse. Ofta är det så att man kanske inte ser fördelarna. Det kan även finnas många hinder på vägen när man vill starta, som man kanske inte tänker på. Det krävs därför planering och dialog när man vill börja. Sen kan det ju också vara så att vissa inte vill vara med.

Appar för delning

Swinga: Hjälper folk inom ett begränsat område att dela verktyg, fritidsprylar, barnsaker, etc.

Hygglo: Här kan du hyra ut dina prylar samt hyra prylar av andra.

Vakansa: En tjänst som låter dig dela lokaler – och därmed hyran – med andra.

Swapp: Här kan du bli av med prylar du inte längre behöver. Eller byta till dig något från någon annan.

Skjutsgruppen: Här kan du hitta personer att dela fordon med vid resande och minska utsläppen. Även appen GoMore har en liknande funktion. 

Wayway: Kopplar ihop personer för gemensamma taxiresor. Än så länge enbart för företag och affärsresenärer.

Klädoteket: Göteborgsbaserad lånegarderob med gamla och nya kläder. Finns liknande lånegarderober i andra städer.

Facebookgrupper: Det finns många grupper på Facebook där folk säljer, delar och ger bort prylar och kläder.

Sju steg till delning

1. Inventera

Kartlägg vad som finns i resurser och intresse.

2. Sätt hållbarhetsmål

Att identifiera vilka hållbarhetsmål insatserna ska bidra till är ett sätt att driva projektet i rätt riktning och ställa rätt frågor hela vägen.

3. Skapa dialog

Använd befintliga kanaler som anslagstavlor i tvättstugor, trapphus, öppna hus och marknader för att inleda en dialog om delning.

4. Utforma

När, var, hur, vem? Det är bra att tidigt nå svar på dessa frågor kopplade till initiativet.

5. Stöd engagemang och växande

Utgå från befintligt engagemang och ge det möjlighet att växa. Att aktivt utse en processledare kan underlätta samverkan.

6. Utveckla stödsystem

Det kan handla om kopiering, bokningssystem, möjlighet att låna ytor för aktiviteter eller appar. System som underlättar det som i dag tar mycket tid och kraft.

7. Stöd självständighet och fortsatt utveckling

För att delningsinitiativet ska leva vidare, förvaltas och utvecklas behöver boende och aktörer känna ägandeskap över dem.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet