Debatt. .

2019-06-18 04:00
Sexualundervisningen behöver utvecklas så att våra unga får lära sig om sex och normer ur ett jämställdhetsperspektiv, och inte via porren.. Foto: Sandra Qvist/TT
Sexualundervisningen behöver utvecklas så att våra unga får lära sig om sex och normer ur ett jämställdhetsperspektiv, och inte via porren..
Puffetikett
Dagens ETC

Porren ska inte utbilda våra unga i sex och samlevnad

Porren blir alltmer lättillgänglig samtidigt som skolan misslyckas med att ge eleverna en bra och omfattande sex- och sam­levnadsundervisning. Det här måste vändas, skriver Alexandra Mattsson Åkerström i Vänsterpartiet i Stockholm.

Nyligen kom Folkhälsomyndig­hetens stora studie om svenskarnas sexuella hälsa. Studien fastslår att sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor fortfarande är vanligt förekommande och att unga tjejer är särskilt utsatta. Det är helt ­oacceptabelt och visar att vi har mycket mer att göra innan vårt samhälle är jämställt. Det är hög tid att växla upp arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Det är nedslående siffror som presenteras i Folkhälsomyndighetens rapport. Nästan hälften av kvinnorna i studien uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier och 40 procent har utsatts för sexuella övergrepp. Unga kvinnor och hbtq-personer är särskilt utsatta grupper. Samtidigt visar studien att 70 procent av de tillfrågade männen konsumerar pornografi och att de allra flesta inte tycker att sexualundervisningen i skolan har gett tillräckliga kunskaper.

Internationella studier har sedan många decennier tillbaka visat att det finns ett samband mellan hög porrkonsumtion och ökade sexuella aggressioner mot kvinnor. En stor del av den porr som cirkulerar på nätet ger en felaktig bild av sex och av kvinnors sexualitet. Den kan skapa orealistiska och ibland rentav skadliga förväntningar på hur sex ska vara. Många killar och män som konsumerar porr lär sig att se tjejer som objekt som ska tillfredsställa mäns sexuella behov snarare än jämlika partners.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Porrens inflytande på unga människors attityder till sex blir särskilt oroande när skolan misslyckas med att ge eleverna en bra och omfattande sex- och samlevnadsundervisning. Folkhälsomyndighetens rapport visar att bara 19 procent av de tillfrågade tycker att de har fått med sig tillräckliga kunskaper om sex och samlevnad från skolan. Det är en oerhört låg siffra och den måste förbättras genast.

Skolinspektionen publicerade dessutom förra året en rapport om kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen som visade att många lärare tycker att det är svårt att undervisa i ämnet. Den visade också att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och HBTQ, hedersrelaterade frågor, till hantering av så kallat kontrovers­iella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Vi i Vänsterpartiet menar att det är hög tid att agera mot objektifieringen av kvinnors kroppar, och vi tror att det arbetet börjar med våra ungdomar och hur vi utbildar dem i frågor som rör sex och samtycke. Sexualundervisningen behöver lyftas och utvecklas så att våra unga får lära sig om sex och normer ur ett jämställdhetsperspektiv, och inte via porren. Här är skolans roll central eftersom de samlar alla våra unga och kan få dem att tänka kritiskt och diskutera kring frågor som sex och samtycke.

Även föräldrar måste få kunskap om hur man kan tala om sexualitet och pornografi med sina barn. Ungas tillgång till porr är idag större än någonsin i och med att så många har egna smartphones, och det är nog något som många föräldrar kanske inte tänker på eller känner till. Men det är en utveckling som inte kommer att avta, och det är en verklighet som föräldrar idag behöver få hjälp att hantera.

Det normkritiska och vålds­förebyggande arbetet i skolor och förskolor behöver också följas upp, och tillgången till porr bör begränsas på datorer i skolor och andra offentliga miljöer. Även fritidsverksamheter och idrottsrörelsen skulle kunna ta större ansvar för sexuellt normbyggande, eftersom många unga tillbringar stora delar av sin tid där.

De kunskaper och attityder kring sex och samlevnad som unga lär sig idag kommer att vara avgörande för hur vårt samhälle utvecklas. Vi måste därför arbeta på alla fronter för att se till att inga fler unga kvinnor utsätts för övergrepp eller trakasserier.

Alexandra Mattsson Åkerström (V) 
Vice ordförande Stockholm stads socialnämnd