Debatt. .

2021-09-16 14:05
Alice Bah Kuhnke.
Alice Bah Kuhnke.
Puffetikett
Dagens ETC

Kristdemokraternas feminism sviker EU:s kvinnor

Det är ur ett svenskt perspektiv särskilt oroande att se hur de svenska Kristdemokraterna tar rygg på sina högerkonservativa partikollegor här i parlamentet, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Tipsa om artikeln via e-post

Var tredje kvinna i EU har någon gång utsatts för våld. Så galen är verkligheten vi lever i! Mäns våld mot kvinnor finns överallt, på alla platser, i Sverige såväl som i övriga Europa. Det är ett våld som skadar och dödar, leder till otrygghet och sliter sönder familjer.

Idag har kvinnor i Europa olika förutsättningar och skydd beroende på var de befinner sig. EU-ländernas lagstiftare tycker helt enkelt olika om hur allvarligt mäns våld mot kvinnor är, vilket resulterat i att lagstiftningen, skyddet och mekanismerna för förebyggande insatser ser olika ut runtom i unionen. Det vägrar vi Miljöpartister att acceptera. Tillsammans med andra progressiva krafter har vi sett till att EU:s 705 folkvalda politiker idag röstar om att bekämpa våldet på europeisk nivå.

Att EU, en union som bygger på principen om jämlikhet, fortfarande inte har verktyg för att bekämpa mäns våld mot kvinnor är anmärkningsvärt. Att leva ett liv i frihet från våld är en grundläggande rättighet, men EU sviker en stor del av sina medborgare. I Sverige pågår just nu ett intensivt arbete med regeringens 40-punktsprogram för att förebygga och stoppa våldet, lett av jämställdhetsminister Märta Stenevi. Även i Sverige finns partier som inte velat prioritera detta arbete. Men nu är det på plats och kommer förhoppningsvis att inspirera andra EU-länder till handling.

I bland annat Bulgarien, Tjeckien och Slovakien, går utvecklingen i motsatt riktning. Våldet ökar, men åtgärdsprogrammen, prioriteringen och finansieringen lyser med sin frånvaro. Detta trots att kvinnojourerna gång på gång slår larm om det allvarliga läget, som dessutom förvärrats under pandemi.

I flera länder ifrågasätter politiska ledare kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, och går till attack mot de mest grundläggande fri- och rättigheterna. Detta är tydligt i Polen och Ungern, där regeringarnas linje förvärrat situationen mätbart för kvinnor, flickor och hbtqi-personer.

För oss miljöpartister i Europa är det självklart att EU måste ta ansvar och stå på de utsattas sida när värdekonservativa och frihetsbegränsande idéer tar mark i allt fler medlemsländer. Vi måste i linje med EU-fördragen, försvara och främja kvinnors rätt att leva fria från förtryck och våld. När rätten till lagliga och säkra aborter hamnar i skottgluggen för auktoritära ledares maktspel måste vi tydligt göra motstånd.

Vi progressiva politiker i EU-parlamentet har länge kämpat för att få på plats en lagstiftning som tvingar alla EU-länder att ta mäns våld mot kvinnor på allvar och harmonisera lagstiftningen så att alla kvinnor, oavsett var de bor i EU, skyddas av lagen. Det här är åtgärder/insatser för att förebygga och bekämpa alla typer av våld, från trakasserier och hot till fysiskt våld, våldtäkt, könsstympning och hedersrelaterat våld. Men vägen hit har varit lång.

Som EU-parlamentariker och gruppledare för alla EUs miljöpartister i jämställdhetsfrågor, hamnar jag på veckobasis i diskussioner med högerpolitiker som argumenterar för oföddas rättigheter, snarare än kvinnors rätt till att leva fria och fullvärdiga liv. Att neka kvinnor rätten till laglig och säker abort är ett övergrepp, vilket rapporten vi idag röstar om betydelsefullt konstaterar.

Det är ur ett svenskt perspektiv särskilt oroande att se hur de svenska Kristdemokraterna tar rygg på sina högerkonservativa partikollegor här i parlamentet, och därmed, som vanligt, motarbetar arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

När det ansvariga utskottet röstade om rapporten tidigare i år, valde den kristdemokratiska partigruppen, däribland Sara Skyttedal, att lägga ned sin röst. Ännu en gång försökte man spela bort kvinnors rättigheter genom att hävda att abortfrågan inte är en EU-fråga. Det var skrivningarna om sexuella och reproduktiva rättigheter och aborträtten, som alltså tydligt betonar att det är en form av våld att inte låta kvinnor bestämma över sina kroppar, som var deras stora problem

När parlamentet idag ska fatta ett slutlgiltigt beslut om rapporten om könsbaserat våld finns det dock chans till bättring. Jag hoppas att Sara Skyttedal inte sviker EU:s kvinnor igen.

Tipsa om artikeln via e-post
Alice Bah Kuhnke (MP) 
EU-parlamentariker och gruppledare för de gröna i jämställdhetsfrågor