Replik. .

2021-10-16 01:54
Foto: TT
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Klimatalliansen är bara början

Vi förstår att Josefin Wangel får kaffet i halsen när hon läser vår artikel i DN, skriver Klimatalliansen.

Vilka man ska samarbeta med är en svår fråga. Vi som undertecknar denna replik har olika politiska övertygelser. Men klimatkrisens allvar kräver att vi samarbetar över tidigare dragna gränser. Det är inte bara ideologiska gränser som vi måste sätta oss över. En politiker ska samarbeta med en aktivist, en ärkebiskop med en imam. Vit medelklass med urfolk och invandrare i förorten. En byråkrat i Stockholm med en bonde i Småland. Och en pensionär med en tonåring. Inga samarbeten baserade på ömsesidig respekt är någonsin fruktlösa och samarbeten finns det inte för mycket av, det behöver vi se mer av.

För det andra: innehållet i Klimatalliansen kan inte liknas vid ett Januariavtal. Wangel skriver själv att hon nog skulle kunna skriva under på i stort sett alla av de femton punkter som lyfts fram i vår artikel. Låt oss då enas om dessa punkter! Som ett golv för att bryta dödläget i svensk politik.

Några av oss är också med i andra organisationer som driver på för en mer genomgripande transformation. Klimat­alliansen ersätter ingen annan rörelse; flera strategier behövs parallellt. Klimatalliansen.nu samlar oss som förstår att livet nu hänger på en skör tråd och att vi behöver breda överenskommelser om en radikal klimatpolitik – nu. Våra 15 punkter är bara en början, men en viktig sådan. Det är existentiella värderingar som ligger till grund för samarbetet. Det är ansvarskänslan som driver oss. Den relevanta skalan här är inte höger-vänster utan liv-och-död skalan.

Vi håller med Wangel om att klimatfrågan är både politisk och existentiell. Det är därför vi menar att det är så viktigt att bryta dödläget i politiken, att gå bortom partipolitiken och samla människor kring ett antal viktiga punkter för en kraftfullare klimatpolitik. Vi tror att människor är förnuftigare än partipolitiken, det såg vi också i folkomröstningen om trängselskatt i Stockholm. Förnuftsbaserade förändringsteorier är inte tillräckliga men inkluderar faktiskt maktanalys – jordens ekonomiska överklass förstör genom sin konsumtion framtiden för oss alla. Alla kommer inte att vilja kroka arm med oss, en del värnar främst om sina egna privilegier. Men den etiska och existentiella dimensionen av klimatkrisen talar för en bred uppslutning.

För Klimatalliansen.nu:

Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Grönt initiativ Järva

Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi

Gudrun Schyman, kommunpolitiker, tidigare partiordförande (V)

Kristina Persson, grundare av Global utmaning, tidigare statsråd (S)

Stefan Edman, biolog och författare

William Grönlund, folkhögskolelärare

Jens Rundberg, EcoEquality.org

Anders Wijkman, hedersordförande Romklubben


Samtliga medlemmar i Klimatalliansen.nu

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.